ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

ราคา: 23,888 บาท
รหัสสินค้า: TR-L197-TR16-OSA_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TR-L197-TR16-OSA_DEC
 
1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า – เทศกาลแสงสี 
Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3.ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ 
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
 
สายการบิน  SCOOT 
 
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง 
พ.ย.61 25-28 
ธ.ค.61 02-05 /09-12/16-19 / 23-26 /30 ธ.ค – 02 ม.ค.62