ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

ราคา: 22,888 บาท
รหัสสินค้า: TR-L197-TR15-TOY_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TR-L197-TR15-TOY_NOV
 
1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ 
3.ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ 
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
 
สายการบิน  SCOOT 
 
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 23-26/30 ก.ย – 03 ต.ค
 
ต.ค.61 07-10/14-17/21-24 /28-31 
 
พ.ย.61 04-07/11-14/18-21