ทัวร์ญี่ปุ่น TR24 Osaka Nara Kyoto Kobe 4D3N

ราคา: 19,871 บาท
รหัสสินค้า: TR-L47-TR24-OSA-4D3N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TR-L47-TR24-OSA-4D3N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
2.นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
3.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน        
4.ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ 
Expo city Osaka – สนามบินคันไซ –   ท่าอากาศยานดอนเมือง     
  
สายการบิน NOK SCOOT
 
ราคาเริ่มต้น 19,871 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 2-5,9-12,16-19,23-26,30ก.ย-3ต.ค
 
ต.ค.61 7-10,14-17,21-24