ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO FREE DAY (5D3N)

ราคา: 38,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L137-KIX33 XJ_5D3N_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L137-KIX33 XJ_5D3N_SEP
 
1. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า 
สถานีรถไฟเกียวโต  
3.ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท– ย่านชินไซบะชิ          
4.อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย          
5.สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง
 
รหัสทัวร์ TG-L197-TG51- FUJI  NY_DEC
 
1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินนาริตะ หรือ สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ 
โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
3.จิเท็น สกีรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ 
  ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination 
4. ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
5.เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ 
สะพานโทเก็ตสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
6.สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 38,999  บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 29ธ.ค-3ม.ค.62