ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA 5D3N ซุปตาร์ พรมขาว

ราคา: 38,999 บาท
รหัสสินค้า: TG-L197-TG50- TYO FUJI_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L197-TG50- TYO FUJI_DEC
 
1.กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ 
โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
3.ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น
  ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination 
ข้อปปิ้งซาคาเอะ 
4.นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า 
สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
สายการบิน THAI AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 38,999  บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
  20-24,21-25