ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู

ราคา: 29,888 บาท
รหัสสินค้า: TR-L197-TR25_TOKYO_APR
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TR-L197-TR25_TOKYO_APR
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู
 
1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
2.สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี 
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 
ออนเช็นธรรมชาติ 
3.ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 
  ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
4.วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา 
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
5.สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
 
สายการบิน SCOOT
 
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
 
เม.ย.62 5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15
  12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23