ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN DELUXE5 วัน 3 คืน

ราคา: 23,999 บาท
รหัสสินค้า: TG-L09-AZICN35-KR_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L09-AZICN35-KR_OCT

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN DELUXE5 วัน 3 คืน

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) - ไร่แอปเปิ้ล - เกาะนามิ - อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ - N SEOUL TOWER - ย่านฮงแด
4.เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู   - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
5.น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 

ราคาเริ่มต้น 23,999บาท

กำหนดเดินทาง    
ต.ค.61 3-7,4-8,5-9,10-14,11-15,16-20-17-21,26-30,27-31