ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION

ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE31_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE31_NOV

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION

1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ภูเขาบูกักซาน-N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST
3สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - ถนนช้อปปิ้งชินซาดง
4ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - Iสวนฮานึล - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - INE FRIENDS STOREI  
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
5DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - คลองชองเกชอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 13-17,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
            27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.,29ก.ย.-3ต.ค.,30ก.ย.-4ต.ค.

ต.ค.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
            13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
            23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28ต.ค.-1พ.ย.,29ต.ค.-2พ.ย.,30ต.ค.-3พ.ย.
            31ต.ค.-4พ.ย.

พ.ย.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
            13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
            23-27,24-28,25-29,26-30,27พ.ย.-1ธ.ค.,28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.
            30พ.ย.-4ธ.ค.