ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน

ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: FD-L05-GO1REP-FD001_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ FD-L05-GO1REP-FD001_OCT

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน 

 
DAY1.กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ -ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
DAY2.ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด -เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI AIRASIA
 
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  7-8,13-14,14-15,20-21,23-24,26-27