ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน

ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: FD-L120-REP01_ AUG
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ FD-L120-REP01_ AUG

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน
 
DAY1.กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา 
DAY2.นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด - ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต 
DAY3.ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร- สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
 
สายการบิน AIR ASIA
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 3-5,10-12,17-19,24-26
 
ก.ย.61 7-9,14-16,28-30