ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: FD-L120-BT-REP02_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ FD-L120-BT-REP02_SEP

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


DAY1.กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม 
           คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน -ตลาดชาทะไม
DAY2.พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
DAY3.นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม - นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRASIA

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท


กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   27-29

ส.ค.61    4-6,11-13,18-20,25-27

ก.ย.61   1-3,15-17,22-24,29 ก.ย.-01 ต.ค.