ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน ซุปตาร์ ซัวซะได

ราคา: 8,555 บาท
รหัสสินค้า: WE-L197-WE01-CAMBODIA_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ WE-L197-WE01-CAMBODIA_DEC

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน ซุปตาร์ ซัวซะไดย
 
DAY1.กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ 
           สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
DAY2.บันทายสรี – นครธม –   ตาพรหม – นครวัด 
 
สายการบิน THAI SMILE 
 
ราคาเริ่มต้น 8,555  บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 14-15,20-21
 
พ.ย.61 3-4,17-18,24-25
 
ธ.ค.61 22-23,29-30,30-31,31ธ.ค-1ม.ค