ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

ราคา: 22,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L197-XJ51-OSA TAK TYO_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ51-OSA TAK TYO_SEP

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N


DAY1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
DAY2.หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
DAY3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า 
           ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
DAY4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ 
DAY5.สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท


กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61     26-30,27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.29ก.ย.-3ต.ค.