ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA NAGOYA 6D4N

ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: JL-L05-GO2NG0-JL002_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ JL-L05-GO2NG0-JL002_DEC

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA NAGOYA 6D4N 


DAY1.กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
DAY2.เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
DAY3.เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น-หน้าผาโทจินโบ
DAY4.วัดเอเฮจิ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์- MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
DAY5.วัดนิตไทยจิ -วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ-ช้อปปิ้ง-ย่านซาคาเอะ
DAY6.สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

สายการบิน JAPAN AIRLINE

ราคาเริ่มต้น 54,900บาท


กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 18-23
ธ.ค.61 6-11