ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS KORANKEI AUTUMN 6D4N

ราคา: 55,900 บาท
รหัสสินค้า: JL-L05-GO2NGO-JL001_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ JL-L05-GO2NGO-JL001_NOV

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS KORANKEI AUTUMN 6D4N 
 
DAY1.กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
DAY2.เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
DAY3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – แช่น้ำแร่
DAY4.โอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ] - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ]
DAY5.วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ-ช้อปปิ้ง-ย่านซาคาเอะ
DAY6.สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน JAPAN AIRLINE
 
ราคาเริ่มต้น 55,900บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 15-20