ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู

ราคา: 30,888 บาท
รหัสสินค้า: TR-L197-TR24_TOKYO_APR19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TR-L197-TR24_TOKYO_APR19
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู
 
DAY1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
DAY2.สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี 
           นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ 
DAY3.ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
DAY4.วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา –  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 
DAY5.สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
 
สายการบิน  SCOOT
 
ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
 
มี.ค.62 16-20,17-21,18-22,19-23,200-24,21-25
            22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
            28มี.ค-1เม.ย,29มี.ค-2เ.มย,30มี.ค-3เ.มย.62
            31มี.ค-4เม.ย.62
 
เม.ย.62 1-5,2-6,3-7,4-8