ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG HAPPY NEW YEAR TOKYO 5 วัน 3 คืน

ราคา: 36,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09-NRT07 XJ_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT07 XJ_DEC
 
ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG HAPPY NEW YEAR TOKYO 5 วัน 3 คืน
 
DAY1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
DAY2.นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ 
           ช้อปปิ้งโกเทมบะ   เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 
DAY3.ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
DAY4.โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
DAY5.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 
สายการบิน THAI AIRASIA X
 
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 61  27-31,
              29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 , 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62