ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAPPY NEW YEAR ไฟล์ทดึก (5D3N)

ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L137-NRTNNY XJ_5D3N_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L137-NRTNNY XJ_5D3N_DEC
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAPPY NEW YEAR ไฟล์ทดึก (5D3N)
 
DAY1. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
DAY2.โตเกียว (นาริตะ) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุนานิ – โกเทมบะ  
           (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)     
DAY3. ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ – โอชิโนะฮักไค – โอไดบะ    
DAY4.ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – ฮาราจุกุ –   ชินจุกุ  
DAY5.สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)       
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคเริ่มต้น 39,900 บาท
 
กำหนดเดินทาง                    
ธ.ค.61 29 ธ.ค. -02 ม.ค. 62
            30 ธ.ค. -03 ม.ค. 62