ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAPPY NEW YEAR ไฟล์ทเช้า(5D3N)

ราคา: 38,900 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L137-NRTNY XJ_5D3N_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L137-NRTNY XJ_5D3N_DEC
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAPPY NEW YEAR ไฟล์ทเช้า(5D3N)
 
DAY1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  โตเกียว (นาริตะ) – โรงแรม 
DAY2.ไซตามะ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าความรัก – โกเทมบะ  
           (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 
DAY3.ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – โอไดบะ   
DAY4.วัดอาสากุสะ – ชินจุกุ – ซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – สนามบิน     
DAY5.กรุงเทพ (ดอนเมือง)   
         
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคเริ่มต้น 38,900บาท
 
กำหนดเดินทาง       
ธ.ค.61  30 ธ.ค. -03 ม.ค. 62
             31 ธ.ค. -04 ม.ค. 62