ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HIPSTER

ราคา: 21 บาท
รหัสสินค้า: XW-L142-HJT-XW53-B01_MAR19
สถานะสินค้า:
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO  HIPSTER

รหัสทัวร์ XW-L142-HJT-XW53-B01_MAR19


DAY1.สนามบินดอนเมือง 
DAY2.นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น 
DAY3.ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ
DAY4.อิสระท่องเที่ยว หรือ  
DAY5.อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
  
สายการบิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้น 21,345 บาท


กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61   28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.,30พ.ย.-3ธ.ค.

ธ.ค.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
               16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
                28ธ.ค.-1ม.ค.,29ธ.ค.-2ม.ค.,30ธ.ค.-3ม.ค.,31ธ.ค.-4ม.ค.,

ม.ค.62   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
               16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
               29ม.ค.-1ก.พ.,30ม.ค.-2ก.พ.,31ม.ค.-3ก.พ..,

ก.พ.62   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
               16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25ก.พ.-1มี.ค.
               26ก.พ.-2มี.ค.,27ก.พ.-3มี.ค.,28ก.พ.-4มี.ค.

มี.ค.62   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14