ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

ราคา: 25,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L197-TOKOY XJ66_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L197-TOKOY XJ66_DEC

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ


DAY1.กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ600 23:45 - 08:00
DAY2.สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) -สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
DAY3.ลานสกีฟูจิเท็น - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
DAY4.วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อิออน -สนามบินนาริตะ
DAY5.สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง XJ601 09:15 - 13:45
  
สายการบิน THAI AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท


กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61   28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ค.-3ธ.ค.,30พ.ย.-4ธ.ค.

ธ.ค.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15
               12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
               20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,ธ.ค.61-1ม.ค.62
              28ธ.ค.-1ม.ค.62,29ธ.ค.61-2ม.ค.62,29ธ.ค.61-2ม.ค.62,29ธ.ค.61-2ม.ค.62