​ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N

ราคา: 24,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09-NRT06 -TOY_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT06 -TOY_DEC

ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO STRONG  ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N
 
DAY1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
DAY2.นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ 
           ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
DAY3.ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
DAY4.อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
DAY5.วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
DAY6.กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคเริ่มต้น 24,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.
 
ธ.ค.61 8-13,9-14,11-16,12-17,13-18,14-19
  15-20,18-23,19-24,20-25,21-26,22-27
  27 ธ.ค. 60 - 01 /28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.
  29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค/30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.