ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว 5D3N

ราคา: 24,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09- NRT04-SPARKLING_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09- NRT04-SPARKLING_DEC
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว  5D3N
 
DAY1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 
DAY2.นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ( อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ )
DAY3.ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ
DAY4.นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ
DAY5.กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคเริ่มต้น 24,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 
 
ธ.ค.61 6-10,7-11,8-12,12-16,13-17,14-18
  15-19,19-23,20-24,21-25,22-26
  23-27,24-28,27-31,28 ธ.ค - 01 ม.ค. 
  29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62/30 ธ.ค. - 03 ม.ค.