ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้ง ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N

ราคา: 26,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09-NRT03-SPARKLING_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT03-SPARKLING_NOV

ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้ง ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N
 
DAY1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ  
DAY2.นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
DAY3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ
DAY4.สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ
DAY5.กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคเริ่มต้น 26,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61
1-5,2-6,3-7,7-11,8-12,9-13,10-14,14-18,15-19,16-20,17-21,21-25
22-26,23-27,24-28,28 พ.ย. -02 ธ.ค.,29 พ.ย. -03 ธ.ค.