ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA SAITAMA (5D3N)

ราคา: 27,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L137-NRT32_AUTUMN_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L137-NRT32_AUTUMN_NOV
 
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA SAITAMA (5D3N)
 
DAY1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    
DAY2.โตเกียว (นาริตะ) – คามาคุระ – วัดโคโตอิน – พระใหญ่ไดบุนสึ 
           เกาะเอโนชิมะ – วัดกวนอิม ฮาเสะเดอระ  - โรงแรมที่ฟูจิ                                     
           (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  
DAY3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ –  ชินจุกุ    
DAY4.เมืองไซตามะ – ถนนลูกกวาดคาวาโงเอะ – ศาลเจ้าฮิกาวะหรือศาลเจ้าแห่งความรัก      
            โอไดบะ – อิออน นาริตะ มอลล์  
DAY5.สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
 
สายการบิน AIR ASIA X      
  
ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,18-22,24-28,25-29,26-30,31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61 
1-5,2-6,5-9,7-1,8-12,9-13,14-18,15-19,16-20,21-25
22-26,23-27,28 พ.ย. – 02 ธ.ค.,29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61