ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N

ราคา: 23,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09- NRT05-STRONG_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09- NRT05-STRONG_NOV
 
ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง  6D3N
 
DAY1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
DAY2.นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท 
           แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
DAY3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ
DAY4.อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
DAY5.พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ 
           วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
DAY6.กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคเริ่มต้น 23,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  27 ก.ย. – 02 ต.ค.,28 ก.ย. – 03 ต.ค.
ต.ค.61  
3-8,4-9,5-10,6-11,16-21,17-22,18-23,24-29,25-30,226-31
27 ต.ค. – 01 พ.ย.,30 ต.ค. – 04 พ.ย.,31 ต.ค. – 05 พ.ย. 
พ.ย.61 
1-6,2-7,3-8,6-11,7-12,8-13,9-14,10-15,13-18,14-19,15-20,16-21
17-22,20-25,21-26,22-27,23-28,24-29,
27 พ.ย.- 02 ธ.ค.,28 พ.ย.- 03 ธ.ค.,29 พ.ย.- 04 ธ.ค.