ทัวร์เกาหลี สก๊อยสกี NIGHT 5 วัน 3 คืน

ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L66-SKI NTGHT_5D3N_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L66-SKI NTGHT_5D3N_DEC
 
ทัวร์เกาหลี สก๊อยสกี NIGHT 5 วัน 3 คืน 
 
DAY1 .กรุงเทพ (ดอนเมือง)
DAY2 .สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกี
DAY3 .ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND - ตลาดทงแดมุน
DAY4 .ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - พระราชวังชางด็อกกุง 
            พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก – ศูนย์เครื่องสำอาง – Duty Free - ตลาดเมียงดง
DAY5 .N-Seoul Tower – น้ำมันสนเข็มแดง – SUPERMARKET 
            สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI AIR ASIA X
 
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 28ธ.ค-1ม.ค.62