ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA

ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: LJ-L92- AUTUMN-KR_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ LJ-L92- AUTUMN-KR_OCT

ทัวร์เกาหลี   MY AUTUMN IN KOREA


DAY1.กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
DAY2.อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ - ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
           อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) -วัดชินฮึงซา
DAY3.สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) 
           ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก -EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) 
           ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet
           ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
DAY4.ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ดิวตี้ฟรี 
           ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง -( สยามสแควร์เกาหลี ) 
DAY5.ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  -ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก   
           ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ        

สายการบิน JIN AIR

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท


กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   30 ก.ย. – 4 ต.ค. 

ต.ค.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
              11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
              18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
              26-30,27-31,28  ต.ค. - 01 พ.ย.,29  ต.ค. - 02 พ.ย. 
              30  ต.ค. - 03 พ.ย.,31  ต.ค. - 04 พ.ย.