ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY AUTUMN 2018

ราคา: 13,200 บาท
รหัสสินค้า: KOREA PLUS + JOY AUTUMN 2018
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ ZE-L89-KOREA PLUS_OCT|
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY AUTUMN 2018
 
DAY1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
DAY2. ป้อมปราการคงซานซอง  - ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ  - พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ  -  หมู่บ้านชอนจู ฮันอก
DAY3.ภูเขาไมซาน  - วัดแท็บซา  - ล็อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
DAY4.ร้านน้ำมันสน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล  - ดิวตี้ฟรี  - โซลโล 7017  - ตลาดเมียงดง
DAY5.ศูนย์โสม  - ร้านค้าสมุนไพร  - บลูเฮาส์  - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน EASTAR JET
 
ราคาเริ่มต้น 13,200 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
              11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
              18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
              26-30, 27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.,29ก.ย.-3ต.ค.,30ก.ย.-4ต.ค.
 
ต.ค.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
              11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
              18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
            26-30,27-31,28ต.ค.-1พ.ย.,29ต.ค.-2พ.ย.
              30ต.ค.-3พ.ย.,31ต.ค.-4พ.ย.
 
พ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
              11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
              18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
              26-30,27พ.ย.-1ธ.ค.,28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.
              30พ.ย.-4ธ.ค.