ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING

ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: ZE-L89-JEJU-SPECIAL_MAY19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU-SPECIAL_MAY19

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING


DAY1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
DAY2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  
           ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่
DAY3.ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  
           หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป -ปั่นจักรยาน Rail Bike
DAY4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  
           ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ 

สายการบิน EASTAR JET 

ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท


กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12,10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18
             16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24,22-25,23-26,24-27,25-28,26-29
             27-30,28-31,29 มี.ค. -1 เม.ย,30 มี.ค. -2 เม.ย,31 มี.ค. -3 เม.ย.

เม.ย.62 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12,10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18
             16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24,22-25,23-26,24-27,25-28,26-29
             27-30,28 เม.ย. -1 พ.ค.,29 เม.ย. -2 พ.ค.,3 เม.ย. 0-3 พ.ค.

พ.ค.62 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12,10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18
             16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24,22-25,23-26,24-27,25-28,26-29
             27-30,28-31,30 พ.ค. -2 มิย,31 พ.ค. -3 มิ.ย.