ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN’S SOUL

ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: XX-L106-KRWE32 XX_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE32 XX_NOV
 
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN’S SOUL
 
DAY1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
DAY2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ  
           ปั่น RAIL BIKE  I  สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
DAY3.วัดวาวูจองซา  I  ข้าวห่อสาหร่าย+ฮันบก  I  TRICK ART MUSEUM  
           สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
DAY4.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  I  ศูนย์พลอยอเมทิส  I  ศูนย์เครื่องสำอาง  
           ศูนย์สมุนไพร  I  พระราชวังชางด็อกกุง  I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  
           LINE FRIENDS -STORE -ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน  
           DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  -ชมวิวแม่น้ำฮัน
DAY5.N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I  DUTY FREE  
           คลองชองเกชอน  I  ศูนย์โสม  I  SUPERMARKET
 
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.,29ก.ย.-3ต.ค.,30ก.ย.-4ต.ค.
 
ต.ค.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27ต.ค.-1พ.ย., 28ต.ค.-2พ.ย., 29ต.ค.-3พ.ย., 30ต.ค.-4พ.ย.
 
พ.ย.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27พ.ย.-1ธ.ค., 28พ.ย.-2ธ.ค.., 29พ.ย.-3ธ.ค., 30พ.ย..-ธ.ค.