ทัวร์เกาหลี Hello Autumn 6D3N

ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L47-KX13_HELLO_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L47-KX13_HELLO_NOV

ทัวร์เกาหลี Hello Autumn 6D3N
 
DAY1.ท่าอากาศยานดอนเมือง 
DAY2.ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ-สะพานยังกัง - ซูวอน   
DAY3.วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – กิมจิแลนด์+ใส่ชุดฮันบก  
           COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) 
            ช้อปปิ้งทงแดมุน -  Seoullo 7017  
DAY4.ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค 
           พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง – DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง         
DAY5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY 
           Haneul Park  -ช้อปปิ้งย่านฮงอิค   PAJU ENGLISH VILLAGE 
           Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ท่าอากาศยานอินชอน         
DAY6.ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
สายการบิน THAI AIR ASIA X 
 
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง             
ต.ค.61  2-7,5-10,9-14,12-17,16-21
              19-24,21-26,24-29,27-31
 
พ.ย.61 2-7,7-12,14-19,21-26,28พ.ย-3ธ.ค