ทัวร์เกาหลี KOREA THREE COLOUR LEAVES 5D3N

ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09-ICN22- 5D3N_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN22- 5D3N_NOV

ทัวร์เกาหลี  KOREA THREE COLOUR LEAVES 5D3N
 
DAY1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
DAY2.เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ – พิพิธภัณฑ์
           อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน 
DAY3.โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND  
           สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER 
DAY4.น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู
           พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
DAY5.ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 
สายการบิน AIR ASIA X
 
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 4-8,5-9,6-10,9-13,10-14,11-15,12-16
              13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
              25-29,26-30,27-31,28 ต.ค. – 01 พ.ย. 
  29 ต.ค. – 02 พ.ย. , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 
 
พ.ย.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  9-13,10-14,12-16,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
  20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
  26-30,27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. ,  29 พ.ย. – 03 ธ.ค.