ทัวร์ โอซาก้า 4D3N

ทัวร์ โอซาก้า 4D3N
ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: TR-L142-HJO-TR43-B04_OCT_2
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ทัวร์ โอซาก้า 4D3N
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
วันที่สอง นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – โอซาก้า
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 22,999.-/ท่าน
วันเดินทางตลอดเดือนก.ย. 60-พ.ย. 60