โอซาก้า อิเนะ เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน4คืน

โอซาก้า อิเนะ เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน4คืน
ราคา: 19,889 บาท
รหัสสินค้า: TR-L47-TR55_UNSEEN KANSAI_SEP
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
โอซาก้า อิเนะ เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน4คืน
UNSEEN KANSAI โอซาก้า อิเนะ เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน4คืน ไฮไลท์นี้>>เที่ยวที่ใหม่ ไม่ซ้าใคร Unseen Kansai
ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด 1ใน3 ของญี่ปุ่นที่ อามาโนะฮาชิดาเตะ
ล่องเรือท่องเที่ยวหมูบ้านริมทะเล ที่อิเนะ ตื่นกับการให้อาหารนกนางนวล
เที่ยวเกียวโตทางตอนเหนือ เมืองคิบูเนะ ขอพรสิ่งศักดิ์ เสี่ยงโชคที่แปลกที่ศาลเจ้าคิฟุเนะ
ช้อปปิ้งจุใจ ที่ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ทและExpo City และDoton Plaza
พักโรงแรม 4คืน (ย่านคันไซหรือโอซาก้า ไม่เปลี่ยนโรงแรม)


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
วันที่สอง เกียวโต – อามาโนะฮาชิดาเตะ – อิเนะ – โอซาก้าหรือย่านค้นไซ
วันที่สาม เกียวโต – คิบูเนะ – ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าเฮอัน – ฟูชิมิอินาริ – ห้าง EXPO CITY
วันที่สี่ อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ดิวตี้ฟรี - ชินไชบาชิ – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง


อัตราค่าบริการ 19,889.-/ท่าน
วันเดินทางตลอดเดือนส.ค.-ก.ย.