OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: MM-L197-004-MM_OKINAWA 5D3N_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า (ภาค ๒) กาหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2560
โดยสายการบิน Peach Airline
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าชุราอูมิ
Wifi บนบัส / มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันสอง สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าชุราอูมิ
วันสาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสาอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
วันที่ห้า อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ