EASY SUNSHINE OKANAWA

EASY SUNSHINE OKANAWA
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: MM-L90-SUNSHINE OKA_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
EASY SUNSHINE OKANAWA
พักในเมืองนาฮา 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า
 สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น
 นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้าตื้นและปลาทะเล
 หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร
 จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 อเมริกัน วิลเลจ แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร
 โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิวเข้าชม
 อิสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านโคคุไซ
 เมนู!!!พิเศษ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมชิมปลาทูน่าโดยเชฟมาแล่ให้กินสดๆ
 พิเศษ!!! บริการ WIFI ตลอดการเดินทาง


โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้าเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนาการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ


กำหนดวันเดินทางก.ย. 60-ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)
อัตราค่าบริการ 19,900.-