HELLO TAKAYAMA TOKYO

HELLO TAKAYAMA TOKYO
ราคา: 35,999 บาท
รหัสสินค้า: XW-L40HELLO TAK TOK_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
HELLO TAKAYAMA TOKYO

ไฮไลท์ของโปรแกรม

 บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นั่ง)
 พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้าหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม  พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 2 คืน และนาริตะ 1 คืน  โตเกียว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก ช้อปปิ้งชินจุกุ TOKYO BAY AQUALINE และอิออน พลาซ่า
 ทาคายาม่าและมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ปราสาทมัตสึโมโต้
 นากาโน่ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM วัดเซนโคจิ ถนนนาคามิเซะ
 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับเมนูสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แบบฉบับชาวญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก
วันที่สาม ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่สี่ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้า TOKYO BAY AQUALINE – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


อัตราค่าบริการ 35,999.-/ท่าน
วันเดินทางตลอดเดือนธันวาคม 60