LOVE HONSHU TAKAYAMA NO2

LOVE HONSHU TAKAYAMA NO2
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L103-LOVEHONSHUTAKAYAMANO2_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
LOVE HONSHU TAKAYAMA NO2

** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้
** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ร่วมค้นพบความเชื่อที่ว่า ชิมไข่ดา เสริมอายุอีก 7ปี ณ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก- ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันทสี่ าม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - คามิโคจิ - สถานีรถไฟมัตสึโมโต้
วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ไร่วาซาบิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -ย่านชินจูกุ
วันที่หก วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ


กำหนดการเดินทาง 12 - 17 ตุลาคม 2560 (คล้ายวันสวรรคต ร.9)
20 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยะมหาราช)