SNOW MONKEY IN NAGANO 6D3N

SNOW MONKEY IN NAGANO 6D3N
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L09-NGO05_ SNOW M_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
SNOW MONKEY IN NAGANO 6D3N

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประทับใจไปกับลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติ
เยือนสวนเค็นโรคุเอ็น ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
ขอพรศาลเจ้าโอสึคันนง 1ใน 3 ของศาลบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

แช่น้าแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่นแท้
เดินทาง 27 ธ.ค.-01 ม.ค. / 28 ธ.ค.- 02 ม.ค. 61
ราคาเพียง 59,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดย สายการบินไทย


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สาม สวนเค็นโรคุเอ็น - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ - วัดเซ็นโกจิ
วันที่สี่ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ฮากุบะ สกี – ปราสาทมัตสึโมโต้
วันห้า มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาโกย่า
วันหก สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ