HILIGHT KORANKEI 5D3N

HILIGHT KORANKEI 5D3N
ราคา: 41,900 บาท
รหัสสินค้า: JL-L09-NGO03_KORANKEI 5D3N_NOV
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
HILIGHT KORANKEI 5D3N

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมยอดเขาเจแปนแอลป์
ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุด

**ประทับใจกับเส้นทางสายมรดกโลกแบบดั้งเดิม**
พิเศษ!!! ปิ้งย่างยากินิคุ เดินทาง 3-7, 10-14 พฤศจิกายน 2560
ราคาเพียง 41,900 บาท
เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้
วันที่สาม โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ
วันที่สี่ หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – วัดโอสึคันนง - อิออน จัสโก้
วันที่ห้า นาโกย่า - กรุงเทพ