HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ สกี หิมะ ดาวลูกไก่

HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ สกี หิมะ ดาวลูกไก่
ราคา: 36,888 บาท
รหัสสินค้า: 30TG-L197-TG15-HOKKAIDO 5D3N_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ สกี หิมะ ดาวลูกไก่ กาหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2560

โดยสายการบินไทย (TG) สัมผัสหิมะ เล่นสกี ณ สวนชิซิโนะโอกะ ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
วันที่สาม คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด - คิโรโระ สโนว์เวิลด์ – ตลาดปลานิโจ - ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


วันเดินทาง 18-22 ธันวาคม 2560
ราคา 36,888.-