HOKKAIDO 5D3N ICE BREAKER

HOKKAIDO 5D3N ICE BREAKER
ราคา: 38,888 บาท
รหัสสินค้า: 29TG-L197-TG14-ICE BREAKER _MAR18
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
HOKKAIDO 5D3N ICE BREAKER แอ๊ก แอ๊ก กาหนดการเดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
โดยสายการบินไทย (TG) สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้าแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย

ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้าแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
วันที่สี่ เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ