ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5วัน 3คืน

ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5วัน 3คืน
ราคา: 37,900 บาท
รหัสสินค้า: 23TG-L47-TG-JH89 -HOK-LAVENDER_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5วัน 3คืน
Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5วัน 3คืน
โปรโมชั่นสุดคุ้ม!! แช่ออนเซ็น ทานบุฟเฟต์ BBQ+ขาปูยักษ์ 3ชนิด ฟรี WiFi on bus บินหรู บินตรงสู่ชิโตเสะโดยสายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมล์ได้ 50%
ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม/ชิกิไซ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้าสีฟ้า ทานุกิโคจิ
*พักออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2คืน *อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยว 1 วัน*

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น  กลางวัน (Seafood Hotpot Set) ,เย็น
วันที่สาม ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์มหรือชิกิไซโนโอกะ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองบิเอะ - Patchwork road – บ่อน้าสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ  เช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ BBQ ขาปู 3ชนิด ไม่อั้น)
วันที่สี่ ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  เช้า
นที่ห้า ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ

อัตราค่าบริการ 37,900.-/ท่าน
วันเดินทางตลอดเดือนตุลาคม