SNOW GRACE IN HOKKAIDO 6D4N

SNOW GRACE IN HOKKAIDO 6D4N
ราคา: 47,900 บาท
รหัสสินค้า: 14TG-L09-HOK11_GRACE_FEB18
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
SNOW GRACE IN HOKKAIDO 6D4N

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ากับความงามของเมืองโอตารุ
เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด
เพลิดเพลินไปกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้าตาลนับ 100 ตัว

ผ่อนคลายกับออนเซ็น ต้นตารับญี่ปุ่นแท้
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
เดินทางเดือนพฤศจิกายน 60 – กุมภาพันธ์ 61
ราคาเริ่มเพียง 47,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET
วันที่ห้า อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ