SLOW WITER IN HOKKAIDO 6D4N

SLOW WITER IN HOKKAIDO 6D4N
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: 11HX-L09-HOK09_SNOW _DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
SLOW WITER IN HOKKAIDO 6D4N
เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ากับความงามของเมืองโอตารุ ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้าตาลนับร้อยตัว โรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด ประทับใจกับการเล่นสกีที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ MITSUI OUTLET อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับ JR TOWER

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
แช่น้าพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
เดินทาง 30 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 2561
ราคาเพียง 49,900 บาท


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร -เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
วันที่สาม อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
วันที่สี่ ลานสกี –ทะเลสาบโทยะ- นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง –อาบน้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ห้า โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– DUTY FREE -มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โรงงานช็อคโกแลต
วันที่หก โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –สนามบินชิโตเสะ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ