HOKKAIDO OHO COLORFUL

HOKKAIDO OHO COLORFUL
ราคา: 28,888 บาท
รหัสสินค้า: 9HB-L187-JJP017_HOK _NOV
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
HOKKAIDO OHO COLORFUL
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินชิโตเช่ – เมืองบิเอะ – บ่อน้าสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
วันที่สาม คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สี่ – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ 28,888.-/ท่าน
วันเดินทางตลอดเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560