ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: EK-L09-HKG16 EK_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ EK-L09-HKG16 EK_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
2.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
3.ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน EMIRATES
 
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61        6-8,13-15,20-22
 
ต.ค.61        4-6,11-13,18-20,25-27