ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่มหมุ่น 3 วัน 2 คืน 2019

ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L09-HKG06_MAR
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG06_MAR
 
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
2.วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
3.กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน -ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC 
 
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
 
ธ.ค.61 14-16
 
ก.พ.62 22-24
 
มี.ค.62 8-10,15-17,22-24,29-31