ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนดื 3 วัน 2 คืน

ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: RJ-L120-BT-HKG03 RJ_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ RJ-L120-BT-HKG03 RJ_DEC
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
2.วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights
3. สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ    
 
สายการบิน ROYAL JORDANIAN
 
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 20-22,27-29
 
ต.ค.61 4-6,11-13,18-20,25-27
 
พ.ย.61 15-17,22-24,29พ.ย.-1ธ.ค.
 
ธ.ค.61 13-15,27-29